Khóa Học FOREX Cơ Bản

XIn chào mọi người. Đây là Hệ thống kiến thức FOREX dành cho những người mới tìm hiểu về thị trường này. Nó bao gồm những khái niệm ,thuật ngữ và Tất cả các phương pháp cơ bản được sử dụng trong forex.  Mặc dù là những kiến thức cơ bản nhưng nó vẫn là những kiến thức mà bắt buộc chúng ta phải biết và nắm chắc vì có như thế chúng ta mới hiểu được kiến thức forex nâng cao mà khóa học sau mình giới thiệu cho mọi người.

Hoang Nguyen
i'm a Trader

       Kiến Thức cho đi là còn mãi

PHần 1 : Giải ngố FOREX là gì. cách thức tham gia thị trường này